Privacybeleid

Privacyverklaring

(deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 25/05/2018)

Inleiding

Van Dijk keukens & interieurbouw is er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. In deze verklaring leest u welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen. Zo begrijpt u precies hoe wij werken. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Van Dijk keukens & interieurbouw respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en behandelt de persoonlijke gegevens vertrouwelijk.

Wie is er verantwoordelijk voor mijn persoonlijke gegevens?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens door Van Dijk keukens & interieurbouw. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Van Dijk keukens & interieurbouw.

Welke persoonlijke gegevens worden er opgeslagen?

De gegevens die door u aan ons verstrekt worden bij het aanvragen en plaatsen van een bestelling opgeslagen en verwerkt in onze planning. U kunt hierbij denken aan:

  • Afname en levering van onze producten: bij het kopen van producten worden de persoonsgegevens die u verstrekt door ons verwerkt.
  • Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij uw NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en financiële gegevens nodig om uw bestelling uit te voeren.
  • Gebruik van websites: de gegevens van het gebruik van websites zoals de bezochte pagina’s

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?

De gegevens kunnen gebruikt worden voor:

  • Het verwerken van offertes en bestellingen
  • Het opnemen van contact in geval van vragen rondom een aanvraag.
  • Het informeren over nieuwe en/of gewijzigde diensten
  • Het versturen van aangevraagde informatie, offertes en planning van uw opdracht.

Als u besluit een recensie te schrijven, bent u vrij te kiezen of u persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de mening van bezoekers maar behouden het recht deze te verwijderen als ze niet voldoen aan de voorwaarden van onze website.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Van Dijk keukens & interieurbouw bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt of zolang als bij wet verplicht is.

Wat zijn mijn rechten?

U heeft op ieder moment het recht om informatie op te vragen betreffende uw persoonlijke gegevens (kosteloos eenmaal per jaar). Mochten uw gegevens onjuist, niet compleet of niet van toepassing zijn, dan kunt u een verzoek tot wijziging/verwijdering indienen. Wanneer u uw gegevens wilt opvragen, verwijderen of wijzigen kunt u dit verzoek indienen via [email protected] Wij zullen z.s.m. maar uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst op uw verzoek reageren. Wij kunnen u vragen om u te identificeren.

Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen in geval van een wettelijke vastgestelde opslagverplichting, zoals regels met betrekking tot de boekhouding, of wanneer er andere wettige redenen zijn om dergelijke gegevens te bewaren, zoals openstaande schulden.

 

De autoriteit  Persoonsgegevens

Als bezoeker van onze website heeft u het recht om online een klacht in te dienen. U kunt uw klacht indienen via [email protected]

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens beveiligd?

Van Dijk keukens & interieurbouw maakt gebruik van zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens te beschermen, zoals bijvoorbeeld het hanteren van toegangscontroles tot onze locatie. We verbeteren onze veiligheidsmaatregelen continu in geval van technologische vooruitgang en ontwikkelingen.

De website van Van Dijk keukens & interieurbouw kan u de mogelijkheid bieden om door te klikken naar andere, niet aan ons gelieerde websites. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en zijn in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.

Ontvangers van gegevens

Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Linqhost. Linqhost zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Van Dijk keukens & interieurbouw verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden. We stellen ze uitsluitend ter beschikking aan derden die betrokken zijn bij het uitvoeren of afleveren van uw bestelling. De door ons ingeschakelde derden verplichten wij om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, om onze dienstverlening hier op te kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van cookies (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

Cookies van derde partijen

Van Dijk keukens & interieurbouw maakt gebruik van cookies van derde partijen om statistieken te verzamelen voor analysetools als Google Analytics. Van Dijk keukens & interieurbouw gebruikt deze diensten om inzichten te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet opgeslagen.

Wijzigingen in de privacyverklaring

De privacyverklaring kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Contact

Van Dijk keukens & interieurbouw
Verbindingsweg 14 – 9781 DA Bedum
KvK nr. 51646722
Email: [email protected]
Telefoon: 050-3014975

Met dit privacy beleid stellen we u op de hoogte over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn dan kunt u die stellen per email aan [email protected]